Telefon kilidi kodunun kullanımını etkinleştirin ya da devre dışı bırakın

Telefon kilidi kodu telefonunuzda bulunan (resimler, mesajlar, vs.) gibi içeriklere başkaları tarafından erişilmesini engeller. Telefon kilidi kodunu etkinleştirdiğinizde, telefonu kullanıma açtığınız her sefer ve telefonunuzu bir müddet kullanmadığınızda, telefon kilidi kodu girilmelidir.


1. "Ekran kilidi kur" bulun
 • Telefonun en üst kenarından başlayarak, parmağınızı ekran üzerinde aşağıya doğru sürükleyin.
 • Ayarlar ikonu'na basın.
 • Güvenlik'e basın.
 • Ekran kilidi kur'a basın.
2. Bir adım seçin
 • Değişik türlerde telefon kilidi kodu oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki açıklama iki örnek göstermektedir:
 • Telefon kilidi kodunu desen olarak oluşturun, bakınız 2a.
 • Telefon kilidi kodunu PIN-kodu olarak oluşturun, bakınız 2b.
2a - Telefon kilidi kodunu desen olarak oluşturun
 • Desen'e basın.
 • Bir nokta'ya basın, ve en az dört noktayı birbirine bağlayın.
 • Devam'a basın.
 • Onaylamak için seçtiğiniz telefon kilidi kodunu tekrarlayın.
 • Onayla'ya basın.
2b - Telefon kilidi kodunu PIN-kodu olarak oluşturun
 • PIN'e basın.
 • İstediğiniz telefon kilidi kodunu girin, ve Devam'a basın.
 • Telefon kilidi kodunu yeniden girin, ve TAMAM'a basın.
3. Telefon kilidi kodu kullanımını devre dışı bırakın
 • Yok'a basın.
4. Başlangıç ekranına dönün
 • Bitirmek ve başlangıç ekranına geri dönmek için ev tuşu'na basın.